ดาวน์โหลดไฟล์PDF “สําหรับวิธีการดูเเลฟูกฟุตงเเฮนด์เมดของเรา”

ดาวน์โหลดไฟล์PDF “สําหรับวิธีการดูเเลเสื่อทาทามิ Igusa (ต้นหญ้าอิกุสะ)”

ดาวน์โหลดไฟล์PDF “สําหรับวิธีการดูเเลเบาะซาบุตอนเเฮนเมดของเรา (hand made zabuton)”

 

เเล้วปลอกผ้าละ ควรดูเเลยังไง?