ใบสมัครสําหรับ Zabuton Workshop

คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันที
จากนั้นในวันทําการถัดไปเราจะส่งอีเมลลิงก์ PayPal สําหรับการชําระเงินให้คุณ
พวกเขาอาจถูกจัดเรียงเป็นเมลขยะ หากคุณไม่ได้รับ โปรดตั้งค่าเพื่อรับอีเมลจาก support@futontokyo.com


    // Cancellation Policy //
    If you cancel at least 24 hours in advance of the scheduled date, there is no cancellation fee.
    If you cancel after that, there is a 100 percent cancellation fee.

    If you are running late, the workshop will end at 3:30 as scheduled. Please arrive with enough time to be on time.